Wallenberg vinner Harken Solo Challenge

19 Aug 2012 06:190

Fredrik Wallenberg lyckades baxa sin 63 fot långa och 25,9 ton tunga Refanut snabbast kring den "Långa banan" som sträckte sig 40 sjömil på havet utanför Sandhamn.

Read more