Prästen välsignar oss

02 May 2013 13:020

Vi vidtar alltid alla tänkbara säkerhetsåtgärder för att lyckas med våra resor. På vår första färd under vinjetten Upptäcktsfärden testar vi kristendomen och bjuder in Varbergs kyrkoherde Anders Moqvist för att välsigna vår båt och motor.

Read more