Danskar tål ohyfs

03 May 2013 12:420

Vi angör Tuborg Havn på ett något tveksamt vis och oroar oss för Hamnkaptenens reaktion.

Read more