Beslagtagen båt, eller?

03 May 2013 10:340

Vi angör Tuborg havn sent på natten och lägger till utan att informera hamnvakten. Har båten beslagtagits morgonen efter månne?

Read more