Hamnen live – fortsatt starkt intresse för båtliv

07 Mar 2013 06:370

Vi träffar försäkringsbolaget Svedea som berättar om en undersökning som visar att intresset för båtliv är starkt. Vi testar en finsk torrdräkt och träffar Flippermarin som snackar retrodesign och hävdar att utombordare är bättre än inombordare. (Vi hade lite ljudproblem i början men det blir bättre någon minut in i inslaget).

Read more