Fågelfynd och drivved som lyfts osannolikt långt

08 Jun 2015 16:340

På vackra Källskär hittar vi drivved långt in i skogen och får förklarat hur den hamnat där. Claes lyckas också identifiera ett fantastiskt fint fågelläte.

Read more