Enkelt att ta nytt körkort för att traila båtar – undgå dryga böter

12 Mar 2012 13:050

Många som trailar sin båt ligger på gränsen för vad som är tillåtet. Niklas från Båt&Trailer klargör vad som gäller och berättar om en ny typ av körkort.

Read more