Sport 25 Open – grå, rå och praktisk som få

26 Oct 2018 07:280

Nord Star verkar helt sonika ha kapat av hytten på sin 24-fotare och på så sätt fått till en grå, rå och praktisk laståsna.

Men det stannar inte vid grå, rå och praktisk. För mycket har också gjorts för att hålla priset nere.

Hamnen.se lär känna denna båt och uppskattar det vi ser och känner av stabilitet, stora lastytor och oömma lösningar.

Men en stilla undran kvarstår.

Varför har denna bruksbåt fått tilläggsnamnet Sport?

Se testen!

Read more