Byt ut genomföring och laga hålet

09 Apr 2019 11:360

Om man vill minska risken för att en båt ska sjunka så är det hög prioritet att kontrollera genomföringarna med jämna mellanrum.
Vår kontroll resulterade i ett byte. Såhär gick det till.

Read more