Högfartsskolan – ligg lågt i motsjön!

27 Dec 2017 15:340

Del 4. Snabba motorbåtar är i regel begåvade med vassa V-bottnar som ska användas i stökig motsjö. Det gäller bara att veta hur. Häng med!

Trimma in!

Det är det enkla rådet till den som kör fort i stökig motsjö. Det är ett måste för att man ska få ner fören och ha någon som helst nytta av att botten på fartbåtar är V-formade.

Att hålla fören lågt i motsjön är med andra ord förarens kanske viktigaste uppgift.

Speciellt som Moder Natur jobbar för det rakt motsatta. Att skicka upp snabbgående båtars stävar så högt upp i skyn som möjligt…

… med allt vad det innebär för dramatisk, osäker, obekväm, för att inte säga livsfarlig båtfärd.

I detta avsnitt av Högfartsskolan känner vi oss därför manade att visa skräckexempel på hur det kan gå om man inte lyder rådet som vi nu upprepar ytterligare en gång:

Trimma in i motsjön!

Häng med!

Read more