Högfartsskolan – raka vägen till sweet spot!

27 Dec 2017 15:330

Del 2. Teori är en sak – men den som ska bli en verklig fena på att trimma sitt ekipage måste öva. Häng med!

Teorin är enkel: En båt som går på nosen går tryggt och stabilt men inte så effektivt och ganska långsamt.

Och tvärt om.

För att få att gå högt, lätt, snålt och effektivt måste med andra ord utföra litet av en balansakt och samtidigt finna sig i att båten blir litet mer känslig och vinglig i sitt uppträdande.

Det gäller alltså att hitta båtens optimala balans i längsled. Eller vad racingförare brukar kalla det för – sweet spot.

Mycket kan fås gratis om man har en båt med ett välsvarvat skrov. Men långt ifrån allt och hur bra en planande båt än må vara så kan man aldrig strunta i att trimma och försöka hitta balansen.

Ej heller kan man vara säker på att det som man har lärt sig i teorin stämmer ute på det blå. Därtill är variablerna och undantagen från tumreglerna allt för många.

Den som lär känna sin båt och övar mycket kommer helt säkert att hitta sweet spot allt snabbare och lättare i alla förhållanden.

Till sist kommer också den dag då ryggraden - inte hjärnan – sköter ratt, reglage och trim som en samverkande enhet.

Häng med!

Read more