Aluminiumbåtar i hårdtest – och vinnaren är…

30 Jan 2017 08:390

Hamnen.se har plågat och granskat tre så kallade allvädersbåtar i den värsta snöstormen på 111 år. Ett bra upplägg för att blotta styrkor och svagheter.
Och vinnaren är…

Vi anade att Arronet 20 5 SPO, Silver Shark BR 580 och Anytec 622 SPD skulle besitta olika styrkor, svagheter och kvaliteter. Men kanske inte att dessa tre bowriders skulle vara så väldigt väsensskilda som de faktiskt är.

Som exempel kan nämnas att både Anytec 622 SPD och Silver Shark BR 580 möter sin överman när det gäller att lasta större mängder tung och skrymmande last.

Vidare är Arronet 20 5 SPO och Silver Shark BR 580 är fel val för den som tycker att sportiga köregenskaper är det absolut viktigaste.

Sist men inte minst framstår Anytec 622 SPD och Arronet 20 5 SPO som onödigt överdimensionerade och dyra för den som bara ägnar sig åt prestigelöst båtliv på någorlunda skyddat vatten.

Det finns med andra ord en solklar vinnare i alla grenar och som konsument gäller det att veta vad man tycker är viktigt innan man slår till.

Se sammanfattningen och slutdomen!

Read more