Konsten att torrsätta med trailer

20. September 2016, 03:21 Uhr0

Låt vikten vila på kölrullarna, säkra lasten direkt, doppa ej hjulhusen, efterdra spännbanden. Det är några heta tips vid torrsättning med trailer. Se reportaget!

Weiterlesen