Konsten att torrsätta med trailer

20 Sep 2016 03:210

Låt vikten vila på kölrullarna, säkra lasten direkt, doppa ej hjulhusen, efterdra spännbanden. Det är några heta tips vid torrsättning med trailer. Se reportaget!

Read more