Nord Star 30 Patrol – den familjära äventyrsbåten

05 Mar 2016 10:370

Med hyttbåt är det alltid sommar. Det är en av slutsatserna vi kan dra efter att ha testat Nord Star 30 Patrol under tre dygn med såväl familjer som extrema actionsportare ombord, på lugnt vatten och i hög sjö.

Read more