Strömnäs – där vikingarna sökte skydd

31 Aug 2014 14:320

Vi gör ett nattligt besök till Orkneys näst mest befolkade stad som lokalt heter Stromness. Döpt efter de omgivande starka tidvattenströmmarna. Här sökte vikingar och därefter valfångare skydd.

Read more