Yrvinds verkstad - lösningen på alla problem

20 Feb 2015 01:440

Alla problem har en lösning. Det handlar bara om kombinatorik. Man måste gå tillbaka till de fundamentala principerna - få överblick i den abstrakta världen uppe i tankarnas masttopp. Sedan klättrar man ner och jobbar vidare med till det konkreta igen…
Häng med till Yrvinds verkstad!

Read more