Saare 41 - lyx till "lågpris"

03 Sep 2013 03:400

Detta är en estniskt byggd kavlitetsbåt som till synes kan konkurrera med Orustvarven.

Read more