Pioner Multi & 14 Active - stabilt och hållbart

01 Sep 2013 07:531

Lusten att köra upp ännu en båt på land för att testa hållbarhet tänds när vi hoppar runt mellan de olika Pioner-modellerna.

Vi besöker hållbarhetsbåtarnas Mecka - Pioner.

Read more