Harken Solo Challenge

12 Jun 2013 06:550

Möt seglarna i Sveriges första solokappsegling. Idel leenden ramar in den sociala tävlingen.

Read more